Beställningsformulär

Innan du kan skicka beställningen måste du fylla i namn och e-postadress. Du kan också skriva ett meddelande till biblioteket.

För att låna hem böcker från biblioteket måste du vara låntagare. Beställt material hämtas i bibliotekets expedition. Se vidare bibliotekets låneregler.

Bibliotek och musikinstitutioner som vill få böckerna skickade till sig, se bibliotekets regler för fjärrlån.

Notera att böcker som beställs från kortkatalogen kan vara utlånade. Ta kontakt med biblioteket för besked om beställda böcker finns framtagna.

NamnMailadress

Eventuella meddelanden till biblioteket